zo 2 jun 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Zondagsdienst
Ouderling: J. Kraan
Organist: M. van Buren

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Beamer: Rianne
Welkom: Dhr.Mw. v.d. Leeden en Dhr.Mw. v.d. Leeden
Oppas: Nienke van der Laan en Femke v. d. Laan
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Kerk
2e rondgang: Diaconie

terug