zo 6 okt 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L. Donkersloot
Israëlzondag
Ouderling: J. van der Leeden
Organist: M. van Buren

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: C.J. Hesse
Beamer: Arjan
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas: Marianne Oostendorp en Julia Kraan
Kindernevendienst: Charine

Collectes:
1e rondgang: PKN: Jeugdwerk (JOP)
2e rondgang: Diaconie bloemengroet

terug