zo 24 nov 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Ouderling: J.T. Boer
Organist: A. Versluijs

Diaken: M. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: A. de Paauw
Beamer: Michiel
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas: Nienke van der Laan en Femke v. d. Laan
Kindernevendienst: Corina

Collectes:
1e rondgang: PKN: Oecumene
2e rondgang: Kerk

terug