zo 23 feb 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. M.Janssens
Zondagsdienst
Ouderling: J. de Korte
Organist: A. Versluijs

Diaken: M. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: C. v. d. Schans
Beamer: Eric
Welkom: Dhr.Mw. Hordijk en Dhr.Mw. Hordijk
Oppas: Marianne Oostendorp en Julia Kraan
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Diaconaat
2e rondgang: Diaconie bloemengroet

terug