zo 1 mrt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Mw. Ds M.A. Gouwens de Gier
Eerste zondag 40-dagentijd
Ouderling: P.N. Eikelenboom
Organist: M. van Buren

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: L. Hordijk
Beamer: Rob
Welkom: Mevr. Voogt en Mevr. Tieleman
Oppas: Christian en Verena v. d. Hoven
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: 40Dagentijdcollecte
2e rondgang: Fonds groot onderhoud

terug