zondag 19 juni 2022 om 10:00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Mevr. ds. H. van Briemen, Capelle aan den IJssel
Ouderling(en): Jan de Korte
Organist: Elise Kreuk-de Heer

Diaken: José Lankhaar

Vrijwilligers
Koster: Leen Hordijk
Techniek: Karsten en Jaco
Welkom: Cobie Nieuwenhuizen of Dickie Bremmer
Oppas:
Kindernevendienst: Mariam

Collectes:
1e rondgang: K in A Colombia onderwijs werkende kinderen
2e rondgang: Voedselbank

terug