zo 29 sep 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Zondagsdienst
Ouderling: F.J. Schreuder
Organist: J. Bremmer

Diaken: W. I Schreuder

Vrijwilligers
Koster: J. Klerk
Beamer: Marcel
Welkom: Mevr. Kerver en Mevr. Klip
Oppas: Nienke van der Laan en Femke v. d. Laan
Kindernevendienst: Corina

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie - Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië (Werelddiaconaat)
2e rondgang: Diaconie

terug