zo 5 jan 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. J.O.Kroesen
Zondagsdienst
Ouderling: J. van der Leeden
Organist: J. Bremmer

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: P. van Gorkum
Beamer: Eric
Welkom: Dhr.Mw. Hordijk en Dhr.Mw. Hordijk
Oppas: Christian en Verena v. d. Hoven
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Red een kind
2e rondgang: Kerk

terug