zo 9 feb 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M.Schermers
Bevestigen seniorenouderling en: Wie is de mol?
Ouderling: J. Kraan
Organist: M. van Buren

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Beamer: Marcel
Welkom: Dhr. Eikelenboom en Dhr. van Gorkum
Oppas: Lydia Oostendorp en Iris Boer
Kindernevendienst: Marianne

Collectes:
1e rondgang: PKN: Catechese en educatie
2e rondgang: Kerk

terug