zo 16 feb 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.Donkersloot
Zondagsdienst
Ouderling: J.T. Boer
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: A. de Paauw
Beamer: Rianne
Welkom: Dhr.Mw. v.d. Leeden en Dhr.Mw. v.d. Leeden
Oppas: Nienke van der Laan en Femke v. d. Laan
Kindernevendienst: Klaas

Collectes:
1e rondgang: Kerk en Werelddiaconaat (H.A.)
2e rondgang: Diaconie

terug