zo 26 mei 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Mw. Ds. N. van Voornveld
Zondagsdienst
Ouderling: J. Klerk
Organist: A. Versluijs

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: J. Broekhuizen
Beamer: Michiel
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas: Lydia Oostendorp en Iris Boer
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: Collecte voor bijzondere diensten
2e rondgang: Kerk

terug