zo 21 jul 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Zondagsdienst
Ouderling: P.N. Eikelenboom
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: M. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: J. Klerk
Beamer: Eric
Welkom: Dhr.Mw. v.d. Leeden en Dhr.Mw. v.d. Leeden
Oppas: Christian en Verena v. d. Hoven
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Instandhouding kerkgebouw
2e rondgang: Diaconie

terug