zo 4 aug 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. G.H. Offringa
Zondagsdienst
Ouderling: J. de Korte
Organist: M. van Buren

Diaken: M. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: C.J. Hesse
Beamer: Eric
Welkom: Mevr. Voogt en Mevr. Tieleman
Oppas: Nienke van der Laan en Femke v. d. Laan
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: 0
2e rondgang: Kerk

terug