zo 29 dec 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Zondagsdienst
Ouderling: J. Klerk
Organist: M. van Buren

Diaken: W. I Schreuder

Vrijwilligers
Koster: C. v. d. Schans
Beamer: Michiel
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas: Christian en Verena v. d. Hoven
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Fonds groot onderhoud
2e rondgang: Kerk

terug