zo 12 mei 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. G.G. van van Manen
Zondasdienst
Ouderling: F.J. Schreuder
Organist: M. van Buren

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: A. de Paauw
Beamer: Karsten
Welkom: Mevr. Kerver en Mevr. Klip
Oppas: Christian en Verena v. d. Hoven
Kindernevendienst: Marianne

Collectes:
1e rondgang: PKN: Jeugdwerk (JOP)
2e rondgang: Diaconie

terug