zo 19 mei 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Zondagsdienst
Ouderling: P.N. Eikelenboom
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: M. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: L. Hordijk
Beamer: Arjan
Welkom: Mevr. De Ruiter en Mevr. Kodde
Oppas: Elselien Klip en Kyra v. d. Meulen
Kindernevendienst: José

Collectes:
1e rondgang: Kerk
2e rondgang: SamenWijzer

terug