zo 25 aug 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. T. Vrolijk
Zondagsdienst
Ouderling: J. de Korte
Organist: A. Versluijs

Diaken: M. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: P. van Gorkum
Beamer: Michiel
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas: Lydia Oostendorp en Iris Boer
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Eigen jeugdwerk
2e rondgang: Kerk

terug