zo 1 sep 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Zondagsdienst
Ouderling: J. van der Leeden
Organist: J. Bremmer

Diaken:W.I. Schreuder

Vrijwilligers
Koster: A. Voogt
Beamer: Eric
Welkom: Dhr. Eikelenboom en Dhr. van Gorkum
Oppas: Nienke van der Laan en Femke v. d. Laan
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: PKN: Kerk en Israël
2e rondgang: Kerk

terug