zo 15 sep 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Startzondag
Ouderling: J. Kraan
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: C. v. d. Schans
Beamer: Rob
Welkom: Dhr.Mw. Hordijk en Dhr.Mw. Hordijk
Oppas: Christian en Verena v. d. Hoven
Kindernevendienst: geen

Collectes:
1e rondgang: Kerk in Actie: Totaal
2e rondgang: SamenWijzer

terug