zo 22 sep 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. P.J. van Midden
Zondagsdienst
Ouderling: J. Klerk
Organist: A. Versluijs

Diaken: M. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: L. Hordijk
Beamer: Marcel
Welkom: Mevr. Voogt en Mevr. Tieleman
Oppas: Lydia Oostendorp en Iris Boer
Kindernevendienst: Bettina

Collectes:
1e rondgang: PKN: Pastoraat
2e rondgang: Kerk

terug