zo 13 okt 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Kerk, school en gezinsdienst
Ouderling: J.T. Boer
Organist: M. van Buren

Diaken: M. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: L. Hordijk
Beamer: Rob
Welkom: Mevr. Nieuwenhuizen en Mevr. Bremmer
Oppas: Christian en Verena v. d. Hoven
Kindernevendienst: Tanya

Collectes:
1e rondgang: Kerk in actie Wereldvoedseldag
2e rondgang: Basisschool de Wegwijzer

terug