zo 20 okt 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Mw. Ds. M. Berends-van Waardenburg
Viering Heilig Avondmaal
Ouderling: J. Kraan
Organist: E. Kreuk-de Heer

Diaken: A. de Paauw

Vrijwilligers
Koster: A. Voogt
Beamer: Michiel
Welkom: Dhr. Eikelenboom en Dhr. van Gorkum
Oppas: Lydia Oostendorp en Iris Boer
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Kerk
2e rondgang: Diaconie
3e rondgang: HA (Werelddiaconaat)

terug