zo 27 okt 2019  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. J.W. Leurgans
Zondagsdienst
Ouderling: J. Klerk
Organist: A. Versluijs

Diaken: P. Heijnis

Vrijwilligers
Koster: Fam. De Gier
Beamer: Rianne
Welkom: Dhr.Mw. v.d. Leeden en Dhr.Mw. v.d. Leeden
Oppas: Nienke van der Laan en Femke v. d. Laan
Kindernevendienst: Geen KND

Collectes:
1e rondgang: Vakantiebijbelclub
2e rondgang: Kerk

terug