zo 2 feb 2020  om 10:00 uur
Voorganger: Ds. R.P. van der Plicht
ZWO dienst
Ouderling: J. van der Leeden
Organist: M. van Buren

Diaken: W. I Schreuder

Vrijwilligers
Koster: C.J. Hesse
Beamer: Arjan
Welkom: Mevr. De Ruiter
Oppas: Marianne Oostendorp
Kindernevendienst: Corina

Collectes:
1e rondgang: PKN: Jeugdwerk (JOP)
2e rondgang: Kerk

terug